Chi tiết mốc thời gian của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 thí sinh cần nhớ

20/04/2022 14:36

Bộ GD&ĐT vừa công bố các mốc thời gian cần lưu ý với các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; trong đó có lịch thi chi tiết từ ngày 6-9/7; Đồng thời, kèm theo các mốc thời gian chi tiết cần lưu ý trong suốt kỳ thi này.

chi tiết mốc thời gian của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 thí sinh cần nhớ

Thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Cụ thể:

Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 từ ngày 26-28/4.

Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi: từ ngày 26/4-3/5.

Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến: từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5.

Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT): từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp trước ngày 13/5

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách hoàn thành chậm nhất ngày 21/5

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT trước ngày 27/5

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT hoàn thành chậm nhất ngày 10/6.

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất ngày 10/6.

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các điểm thi, các Hội đồng thi ngày 15/6.

In và trả iấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 24/6.

Công bố kết quả thi ngày 24/7.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 26/7.

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT ngày 28/7.

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 30/7.

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh ngày 30/7.

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8…

chi tiết mốc thời gian của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 thí sinh cần nhớ

Lịch thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Vũ Vũ