Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

26/02/2014 19:29

Ngày 25/2 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố "Sổ tay về công nghiệp hỗ trợ" nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Ngày 25/2 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố “Sổ tay về công nghiệp hỗ trợ” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Sổ tay về công nghiệp hỗ trợ sẽ tập trung vào các nội dung như làm rõ thế nào là ngành công nghiệp hỗ trợ; Đưa ra phương pháp đánh giá rủi ro kinh doanh đối với lĩnh vực đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ; Cung cấp những hiểu biết cơ bản về đầu tư máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp hỗ trợ và cung cấp các ví dụ về tiếp thị khách hàng về công nghiệp hỗ trợ.

Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn chính thức như vốn vay ngân hàng. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ có nhiều tính đặc thù kỹ thuật chuyên sâu nên nhiều các cán bộ ngân hàng không đủ tự tin để có thể hiểu biết thấu đáo. Do đó, “sổ tay về công nghiệp hỗ trợ” sẽ giúp doanh nghiệp - ngân hàng có điều kiện hợp tác, chia sẻ khó khăn bằng các giải pháp hợp lý.

Q.A