Chiếc đèn nhảy... giúp người Việt Nam tuân thủ đèn đỏ?

08/02/2015 11:24

Những chiếc đèn đỏ nhảy nhót sẽ giúp kiềm chân người đi bộ khi họ muốn băng qua đường trái luật.

Đây là đoạn video về ý tưởng cho việc xây dựng một hệ thống đèn tín hiệu thân thiện hơn của Smart, giúp người đi bộ tuân thủ luật giao thông.

Bất kỳ những quốc gia nào có nhu cầu, đều có thể mua công nghệ này, miễn là họ nghĩ rằng nó phù hợp với việc tham gia giao thông tại đất nước của mình.

Đối với các nước phương tây và nhiều nước phát triển, những ngã rẽ có đèn đỏ là nơi nguy hiểm nhất đối với người đi bộ. Hiện tại, đối với Việt Nam, ngã tư đèn tín hiệu có lẽ là nơi nguy hiểm đối với tất cả các phương tiện, do ý thức tham gia giao thông còn kém của nhiều người.

Bạn có nghĩ rằng, hệ thống đèn tín hiệu hiện đại này phù hợp với việc tham gia giao thông ở Việt Nam?

Phương Nhật