Vách đá Preikestolen có độ cao 604 m trên vịnh Lysefjorden gần thành phố Stavanger. Bề mặt nơi đây gần như bằng phẳng, trở thành điểm ngắm cảnh lý tưởng.
Vách đá Preikestolen có độ cao 604 m trên vịnh Lysefjorden gần thành phố Stavanger. Bề mặt nơi đây gần như bằng phẳng, trở thành điểm ngắm cảnh lý tưởng.
Huy Phong (Theo Daily Mail)