Annecy, Pháp: Nằm dưới chân núi Alps ở Pháp, thị trấn Annecy từ lâu đã được đánh giá là một trong những địa điểm lãng mạn nhất trên thế giới.
Annecy, Pháp: Nằm dưới chân núi Alps ở Pháp, thị trấn Annecy từ lâu đã được đánh giá là một trong những địa điểm lãng mạn nhất trên thế giới.
Huy Phong (Theo Stars Insider)