40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc 1979

Quá khứ bi tráng, anh hùng

"Biên giới Lạng Sơn rực lửa vì pháo đạn. Xe tăng, quân lính của Trung Quốc đi đến đâu, xác người nằm ngổn ngang ở đấy, dân hoảng hồn tháo chạy”.