Chiều cuối năm 2019, xăng dầu đồng loạt tăng giá

31/12/2019 16:07

Chiều nay, 31/12/2019, xăng dầu đồng loạt tăng giá, trong đó giá xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít.

chiều cuối năm 2019, xăng dầu đồng loạt tăng giá
Chiều nay 31/12/2019, giá xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít. Ảnh minh họa

Chiều nay, 31/12/2019, Liên Bộ Tài chính – Công thương quyết đinh điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0.05S tăng 528 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 569 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 562 đồng/kg.

Như vậy, sau 15h chiều nay, giá bán Xăng E5RON92 không cao hơn 19.881 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.990 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.591 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.585 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.920 đồng/kg.

Về trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ Tài chính – Công thương quyết định trích lập Quỹ xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; Xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/lít.

Liên Bộ cũng quyết định chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít .

C.Sơn