Chiếu miễn phí phim Thần tượng ở 8 tỉnh

19/11/2014 17:27

Chương trình Điện ảnh cho mọi người 2014 sẽ trở lại với sinh viên 8 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Nha Trang, Nghệ An, Hải Dương, Thái Nguyên, An Giang, Ninh Thuận...

chiếu miễn phí phim thần tượng ở 8 tỉnh

Lần này, các bạn sinh viên sẽ được thưởng thức bộ phim Việt Nam từng “bội thu” giải thưởng tại Cánh diều vàng 2013 - “Thần tượng,” cũng như được ban tổ chức (phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA) chia sẻ các kiến thức chung về giá trị và ý nghĩa của bảo vệ bản quyền tác phẩm và sản phẩm trí tuệ, nâng cao ý thức trong vấn đề bảo vệ bản quyền cho các bạn trẻ.

L.P