Thứ Tư, 22/01/2020 13:01:51 Hotline: 0901 514 799

Chiều nay, giá xăng E5 tăng cao nhất 320 đồng/lít

21/09/2018 15:38

Chiều nay, Liên Bộ quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng E5 tăng cao nhất 320 đồng/lít.

Keyword đầu tiên có dấu

Chiều nay, Liên Bộ quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng E5 tăng cao nhất 320 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính – Công thương chiều nay đã quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu, trong đó Xăng E5 RON92 tăng 320 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 293 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 57 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 124 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 26 đồng/kg.

Như vậy, giá bán Xăng E5 RON92 không cao hơn 20.231 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.770 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.126 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.683 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.942 đồng/kg.

Về chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức chi sử dụng quỹ với cá mặt hàng như hiện hành: Xăng E5 RON92 là 1.563 đồng/lít; Xăng RON95 là 960 đồng/lít; Dầu diesel là 400 đồng/lít; Dầu hỏa 300 đồng/lít.

Ngoài ra, Liên Bộ đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

C.Sơn