Chính phủ ban hành Nghị quyết gỡ vướng cho dự án chống ngập ở TP.HCM

01/04/2021 20:39

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết gỡ vướng cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 1.

Chính phủ ban hành Nghị quyết gỡ vướng cho dự án chống ngập ở TP.HCM 1

Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai dự án

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 1.

Theo nội dung Nghị quyết, về dự án này, các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/3 và ngày 9/2 đã chỉ rõ việc UBND TP.HCM phê duyệt đề xuất dự án, ký hợp đồng BT với nhà đầu tư có những nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về phương án thanh toán cho nhà đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBND TP.HCM và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đây là dự án quan trọng, cấp bách của TP; dự án đã triển khai thực hiện được trên 90% khối lượng; nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở TP.HCM đang rất cấp bách.

Theo đề nghị và ý kiến của các cơ quan tại các văn bản (đã nêu trong Nghị quyết), đồng thời nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bí Thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có ý kiến khẩn đề nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho TP.

Chính phủ đã thảo luận, các thành viên Chính phủ đã có ý kiến và bỏ phiếu quyết theo quy định, thống nhất ban hành Nghị quyết về vấn đề này.

Chính phủ ban hành Nghị quyết gỡ vướng cho dự án chống ngập ở TP.HCM 2

Cống Phú Xuân sắp về đích nhưng bị dừng thi công (ảnh chụp tháng 3)

Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của UBND TP.HCM và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, UBND TP.HCM được tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20/8/2015, các thủ tục đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Chính phủ tháo gỡ nhưng phải thực hiện thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM, chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập của dự án, an toàn công trình, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, không được thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND TP.HCM thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc điều chỉnh khoản cấp tái vốn cho vay thực hiện dự án theo đúng quy định trên cơ sở hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT, hợp đồng tín dụng đã được các bên điều chỉnh, ký kết các nội dung cần thiết khác theo quy định.

UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong công tác nghiệm thu công trình, tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm hiệu quả chống ngập của công trình dự án.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán dự án theo đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán sau khi hoàn thành.

Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu, TP.HCM chiu trách nhiệm rà soát, khắc phục tối đa các tồn tại pháp lý, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót, khuyết điểm…

Mai Huyên