Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chuyển nhượng quyền khai thác CTGT

08/06/2015 14:11

Theo đánh giá của Chính phủ, tổng vốn đầu tư vào phát triển kết cầu hạ tầng giao thông tiếp tục tăng.

  

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chuyển nhượng quyền khai thác CTGT 1
Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông vài năm gần đây tăng nhanh

Theo Nghị quyết số 40/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5/2015, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trong lĩnh vực GTVT, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tăng.

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 đã đề ra, Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố liên quan đẩy nhanh công tác GPMB, tái định cư và tổ chức triển khai thi công các công trình giao thông trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tăng cường huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư, xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với các hình thức đầu tư phù hợp; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án về bán, cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác công trình hạ tầng giao thông; Chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam nghiên cứu mở mới các đường bay thẳng đến các thị trường quốc tế tiềm năng năm 2015 và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đẩy mạnh phát triển các tuyến du lịch bằng đường bộ giữa VN với Lào, Thái Lan và Campuchia; Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Liên quan đến vấn đề tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay của nhà đầu tư đối với dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức BOT, nghị quyết của Chính phủ đồng ý không áp dụng quy định về thế chấp tài sản hình từ nguồn vốn vay của nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với Dự án BT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và dự án cải tạo, nâng cấp QL20 nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Bộ GTVT, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, thực hiện.

Chính phủ cũng quyết nghị thống nhất trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo công văn số 389/UBTVQH13-TCNS ngày 20/3/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thời gian kéo dài đến ngày 30/6/2017. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Trường hợp cần thiết, báo cáo Chính phủ xem xét để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dịch vụ xếp dỡ container vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật giá.

Huy Lộc