Chính phủ dành 150 tỷ đồng để tuyên truyền ATGT

31/08/2020 11:30

Giai đoạn 2020 - 2025, Chính phủ sẽ dành 150 tỷ đồng tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Chính phủ dành 150 tỷ đồng để tuyên truyền ATGT 1
Đối tượng đề án tập trung tuyên truyền là nhóm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng nông thôn; nhóm đội ngũ lái xe vận tải hành khách, hàng hóa, xe siêu trường, siêu trọng và người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền về An toàn giao thông (ATGT) trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

Mục tiêu của đề án được Chính phủ xác định nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; phòng, chống tác hại của rượu, bia phải thường xuyên, liên tục, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán.

"Thực hiện đề án cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, xây dựng, duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các hộ dân sinh sống hai bên các tuyến đường, những người quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động GTVT", Quyết định của Thủ tướng nêu.

Về mục tiêu cụ thể, Chính phủ xác định, đến năm 2025, 100% các báo của bộ, ngành trung ương và địa phương có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền ATGT, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

100% các đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương xây dựng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia. 80% các hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với địa phương, vùng miền để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác.

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe.

Về kinh phí, giai đoạn 2020 - 2025 sẽ giành 150 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật để thực hiện.

Trần Duy