Thứ Ba, 25/02/2020 05:03:14 Hotline: 0901 514 799

Chính phủ đề xuất Chủ tịch tỉnh được cấp phép đầu tư dự án sân golf

15/11/2019 11:34

Chính phủ đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf.

Keyword đầu tiên có dấu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)

Dự án từ 10.000 tỷ đồng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng

Sáng 15/11, Trình bày Tờ trình của Chính phủ về Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, dự thảo thu hẹp phạm vi dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng loại bỏ dự án sản xuất thuốc lá; phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf; nâng mức vốn dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ từ 5.000 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng.

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm về cơ sở, tiêu chí, nguyên tắc phân định các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 32 và Điều 33 dự thảo Luật; cơ sở nâng mức vốn dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 dự thảo Luật.

Đồng thời, bổ sung đánh giá tác động, thống kê, so sánh sự thay đổi về số lượng và phân loại các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành và theo quy định của dự thảo Luật. Rà soát, bảo đảm quy định đầy đủ các trường hợp cần phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: dự án đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, lần đầu tiên có ở địa phương, địa phương không đủ kinh nghiệm hoặc năng lực thực hiện…

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát quy định về nội dung, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đề nghị giữ quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại điểm d khoản 1 Điều 32 dự thảo Luật.

Bãi bỏ 12 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Về quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, dự thảo Luật này đã hoàn thiện quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Theo đó, bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Liên quan đến quy định này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị giải trình, làm rõ thêm về cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn lại, nhất là nội dung các điều kiện đầu tư kinh doanh, hình thức áp dụng và hồ sơ, quy trình, thủ tục (nếu có) được sửa đổi, bổ sung.

Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề bảo đảm thực sự tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, rõ ràng về quy trình, thủ tục thực hiện cho nhà đầu tư, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 và khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật; đánh giá kỹ tác động đối với những ngành nghề sửa đổi, bổ sung tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Chính phủ đề xuất bãi bỏ gồm:

Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LGP); Nhượng quyền thương mại; Kinh doanh dịch vụ Logistic; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

An Na - Thanh Bình