Chính phủ tiếp tục xin lùi thời gian trình Luật Biểu tình

29/02/2016 19:26

Dù Ủy ban Thường vụ QH không đồng ý, Chính phủ vẫn tiếp tục đề nghị xin lùi thời hạn trình Luật Biểu tình.

chính phủ tiếp tục xin lùi thời gian trình luật biểu tình
Dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý, Chính phủ vẫn tiếp tục đề nghị xin lùi thời hạn trình Luật Biểu tình - Ảnh minh hoạ

Vừa qua, tại phiên họp ngày 17/2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã xin rút dự án Luật Biểu tình ra khỏi chương trình kỳ họp tới của Quốc hội. Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý với đề xuất này.

Nhưng khi trả lời báo giới về lý do xin rút cũng như ý kiến về việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý cho lùi thời gian trình Luật Biểu tình, Văn phòng Chính phủ cho biết vẫn tiếp tục đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lùi thời gian trình Luật biểu tình.

Văn phòng Chính phủ cho biết, theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã phân công, chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan soạn thảo dự án Luật Biểu tình. Đây là một dự án luật quan trọng, phức tạp và nhạy cảm. Việc xây dựng dự án Luật được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ. Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã họp cho ý kiến chỉ đạo về tư tưởng, quan điểm, nội dung cơ bản của dự án Luật để định hướng cho việc soạn thảo.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016, trong thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau về một số vấn đề quan trọng. Do vậy Chính phủ chưa thông qua và đề nghị UBTVQH cho phép chưa trình dự án Luật này tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá XIII.

Ngay sau khi có ý kiến của UBTVQH (ngày 17/02/2016), Văn phòng Chính phủ đã báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đề nghị UBTVQH chưa đưa nội dung cho ý kiến đối với dự án Luật Biểu tình vào chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá XIII với lý do cơ quan chủ trì dự án Luật chưa chuẩn bị kịp để trình Chính phủ xem xét tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016.

Anh Thư