Chính phủ trình Quốc hội đề xuất tăng lương

07/11/2014 14:52

Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ Tài chính ký Tờ trình  báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tăng lương.

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý với 3 phương án tăng lương do Bộ Tài chính đề xuất gồm:

Phương án 1: Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng/ tháng lên 1,24 triệu đồng/ tháng, tương ứng với mức tăng 8%. Như vậy mức lương cơ sở sẽ tăng khoảng 90.000 đồng/ tháng so với mức đang áp dụng. Phương án này được áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Ước tính tổng kinh phí cho nhu cầu tăng lương cơ sở này khoảng 33 ngàn tỉ đồng.

chính phủ trình quốc hội đề xuất tăng lương
Việc tăng lương giúp cải thiện thu nhập cho gần 5 triệu người

Phương án 2: Chỉ tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và lương đối với bộ phận công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp. Lý giải cho phương án đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng, năm 2011 đã thực hiện trợ cấp khó khăn đối với bộ phận công chức, viên chức có thu nhập thấp có hệ số lương 3,0 trở xuống, khi đó chưa có chế độ phụ cấp công vụ. Còn hiện nay đã thực hiện phụ cấp công vụ 25% trên mức lương hiện hưởng nên tương đương với người có hệ số lương 3,0 của năm 2011 nên Bộ Tài chính chỉ kiến nghị tăng lương đối với người có hệ số lương 2,34 trở xuống (chiếm khoảng 35% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). Theo phương án này, nhu cầu kinh phí tăng thêm khoảng 11.100 tỉ đồng.

Phương án 3: Chỉ thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng 10%. Phương án này chỉ cần 6.700 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu kinh phí tăng thêm.

Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ Tài chính ký tờ trình thay mặt Chính  phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các phương án tăng lương được đề xuất trước khi trình Quốc hội thông qua kế hoạch bố trí ngân sách Nhà nước năm 2015.

Nếu đề xuất này được thông qua, từ ngày 1/1/2015, mức tiền lương của 3 đối tượng gồm người nghỉ hưu; trợ cấp ưu đãi người có công (số đối tượng do NSNN đảm bảo khoảng 2,9 triệu người); bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (chiếm khoảng 35% tổng số cán bộ là trên 1,8 triệu người) sẽ điều chỉnh tăng thêm 8%.

Việc điều chỉnh như trên có tác động giúp cải thiện thu nhập cho gần 5 triệu người, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ NSNN. Bên cạnh đó còn góp phần đảm bảo mối tương quan với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp.

Nguyễn Quý