Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại chốt kiểm dịch

25/07/2021 19:34

Chính phủ yêu cầu không thực hiện kiểm tra với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân.

Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại chốt kiểm dịch 1

Tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội

Cụ thể, trong văn bản mà Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thừa lệnh Thủ tướng vừa ký đã yêu cầu, để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân trong vùng có dịch Covid-19.

Trên cơ sở thống nhất của các Bộ như Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải) trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước.

Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phùng Đô