Chính quyền "ngó lơ" việc đảng viên hành nghề xem bói

02/10/2014 13:26

Sau khi Báo Giao thông đăng loạt bài Hàng trăm người bị rỗ mặt vì tin thầy "di cung, hoán số" phản ánh việc bố con ông Tạ Ngọc Phú và Tạ Hùng Cường, là đảng viên nhưng vẫn hành nghề bói toán...