Chính thức công bố 870 người ứng cử ĐBQH khoá XIV

26/04/2016 15:35

Qua tổng hợp và lập danh sách, Hội đồng bầu cử Quốc gia chính thức công bố danh sách 870 người ứng cử ĐBQH...

chính thức công bố 870 người ứng cử Đbqh khoá xiv

Theo quy định, ngày 22/5 tới đây, các cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu ra các ĐBQH khoá XIV

Chiều nay (26/4), Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khoá XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XIV gửi đến, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã lập và chính thức công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Cụ thể, TP Hà Nội có tổng số 50 người ứng cử ĐBQH, tổng số ĐBQH được bầu là 30 (Trong đó T.Ư là 13 người, địa phương 17 người); TP Hồ Chí Minh có tổng số 50 người ứng cử ĐBQH, tổng số ĐBQH được bầu là 30 (trong đó T.Ư là 14, địa phương là 16); TP Hải Phòng có tổng số 15 người ứng cử ĐBQH, tổng số ĐBQH được bầu là 9; TP Đà Nẵng có tổng số 10 người ứng cử ĐBQH, tổng số ĐB được bầu là 6 người…

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử ĐBQH khoá XIV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng của ĐBQH do T.Ư giới thiệu là 197 người; địa phương giới thiệu là 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (trong đó có 11 người tự ứng cử).

Cơ cấu hết hợp chung của cả nước cụ thể như sau:

-Người ứng cử là phụ nữ: 339 người (38,97%)

-Người ứng cử là dân tộc thiểu số: 204 người (23,45%)

-Người ứng cử là người ngoài Đảng: 97 người (11,15%)

-Người ứng cử là ĐBQH khoá XIII tái cử: 168 người (19,31%)

-Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 268 người )30,80%)

 Trong số 197 người ứng cử ĐBQH khoá XIV ở T.Ư:

+Khối cơ quan  Đảng: 12 người (6,09%)

+Khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan Tư pháp: 5 người (2,54%)

+Khối cơ quan của Quốc hội: 113 người (57,36%)

+Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người (8,63%)

+Bộ Quốc phòng (gồm cả Bộ trưởng và các Quân khu, quân chủng): 15 người (7,61%)

+Bộ Công an (gồm cả Bộ trưởng Bộ Công an): 3 người (1,52%)

+Kiểm toán Nhà nước: 1 người (0,51%)

+Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 người (15,71%).

H.Thu