Chính thức dừng quy định ghi tên cả nhà vào sổ đỏ

05/12/2017 14:39

Bộ TN&MT vừa ra thông tư chính thức dừng quy định ghi tên tất cả thành viên gia đình vào sổ đỏ, từ 5/12

chính thức dừng quy định ghi tên cả nhà vào sổ đỏ
Bộ TN&MT vừa ra thông tư chính thức dừng quy định ghi tên tất cả thành viên gia đình vào sổ đỏ, từ 5/12

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực từ 5/12, Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành; UBND các cấp, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, ngày 29/9/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, trong đó Khoản 5 Điều 6 quy định ghi tên tất cả các thành viên trong hộ gia đình vào sổ đỏ. Trước sự phản ứng của dư luận, lãnh đạo Bộ TN&MT khẳng định: Thông tư 33 xuất phát từ quy định của Luật Đất đai, Bộ Luật dân sự và nghị định liên quan, do vậy "hoàn toàn đúng về tính pháp lý và cần thiết".

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thông tư 33 góp phần giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Nhiều tranh chấp gia đình đã xảy ra, cũng như xử lý vấn đề nợ xấu của ngân hàng, tòa án không thể phát mại được. Tuy nhiên, Thông tư này lại quy định thiếu rõ ràng dẫn tới cách hiểu khác nhau; chưa nêu rõ đối với các trường hợp chuyển tiếp giải quyết thế nào; chưa làm người dân hiểu việc ghi tên từng thành viên vào sổ đỏ là tự nguyện và các giấy tờ về sổ đỏ trước đây vẫn có hiệu lực…

Hoàng Ngân