Chính thức khai trương Cổng thông tin Điện tử quốc hội

06/04/2015 12:16

Sáng nay (6/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chính thức bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

chính thức khai trương cổng thông tin Điện tử quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bấm nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Trước đó, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của việc thông tin, tuyên truyền về Quốc hội, tại Nghị quyết số 27/2012/QH13, Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung trong đó có việc thành lập Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Ngày 6/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu và lãnh đạo nhiều bộ ngành, Ủy ban của Quốc hội đã tham dự lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: "Cổng thông tin điện tử Quốc hội được nâng cấp trên cơ sở Trang tin điện tử Quốc hội được xây dựng từ năm 1998. Việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển của Quốc hội".

chính thức khai trương cổng thông tin Điện tử quốc hội
Giao diện của Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Với địa chỉ truy cập http://quochoi.vn, Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng nhằm tạo môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động, đường lối, chính sách, chủ trương và quảng bá hình ảnh của Quốc hội đến người dân, cử tri trong nước, đồng báo ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội tích hợp, cập nhật thông tin, hình ảnh về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Đây là thành tố quan trọng của hệ thống thông tin công chúng của Quốc hội, thể hiện quan hệ tương tác hai chiều giữa Quốc hội với người dân; cung cấp đẩy đủ, chính xác thông tin về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thúc đẩy quá trình tham gia tích của người dân vào việc bàn hành quyết sách quan trọng của đất nước.

Hoài Thu