Chính thức ký hợp đồng tư vấn lập FS sân bay Long Thành

02/06/2018 10:22

Sáng nay (2/6), ACV ký hợp đồng với tư vấn khảo sát và lập FS giai đoạn 1”, sân bay Long Thành.

T.Bình