Chính thức luật hóa quy định về Nhà chức trách hàng không

15/08/2015 17:23

Cục Hàng không VN trực thuộc Bộ GTVT trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không.

chính thức luật hóa quy định về nhà chức trách hàng không
Nghị định 66 quy định Nhà chức trách hàng không có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ chuyên ngành hàng không - Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66 quy định về Nhà chức trách hàng không. Theo đó, Cục Hàng không VN trực thuộc Bộ GTVT là Nhà chức trách hàng không, trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không.

Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không là ban hành chỉ thị, huấn lệnh và thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong hoạt động hàng không dân dụng; Giám sát hoạt động hàng không dân dụng; Cấp, phê chuẩn, công nhận giấy phép, giấy chứng nhận, năng định, tài liệu khai thác chuyên ngành hàng không dân dụng; Tổ chức, vận hành và chỉ đạo hệ thống giám sát, quản lý an toàn hàng không, an ninh hàng không; Về tìm kiếm cứu nạn hàng không, khẩn nguy sân bay; Về sự cố, tai nạn hàng không; Thực hiện chuyến bay chuyên cơ; Ban hành, công nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng không dân dụng; Công bố, phát hành, tiếp nhận, xử lý thông tin và thông báo liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng; Thanh tra chuyên ngành hàng không.

Cụ thể, về việc giám sát hoạt động hàng không dân dụng, Nhà chức trách hàng không có nhiệm vụ giám sát việc khai thác, bảo dưỡng tàu bay; Giám sát việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không; Giám sát bảo đảm hoạt động bay; Giám sát duy trì đủ năng lực, điều kiện khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không của các đơn vị trong ngành hàng không; Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ chuyên ngành hàng không; Giám sát, chỉ đạo hoạt động của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không...

Nghị định có hiệu lực từ 1/10/2015

Bình Minh