Chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều chức danh khác

02/04/2016 18:05

Chiều nay, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và nhiều chức danh khác.

chính thức miễn nhiệm phó chủ tịch quốc hội và nhiều chức danh khác

Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn

Sau khi thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước, các ĐB đã bỏ phiếu kín để thông qua việc này.

Trước đó, trong tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII nên trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm đối với các ông, bà: Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Sau khi kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết kết quả về việc miễn nhiệm với từng chức danh cụ thể như sau:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn: 433/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 87,65% tổng số ĐBQH).

- Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước: 436/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,26% tổng số ĐBQH)

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: 456/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,26% tổng số ĐBQH).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển: 444/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 98,88% tổng số ĐBQH).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa: 435/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,06% tổng số ĐBQH).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng Đào Trọng Thi: 435/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,06%tổng số ĐBQH).

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: 446/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 90,26% tổng số ĐBQH).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương: 437/469 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,46% tổng số ĐBQH).

- Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn: 436/470 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 88,26% tổng số ĐBQH).

Như vậy, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm các chức danh nêu trên.