Chợ Viềng

03/05/2014 08:21

Chợ Viềng năm có một phiên/ Mua may, bán rủi, mất tiền vẫn vui…/ Cả năm đã vất vả rồi/ Đầu năm đi chợ mua vui mang về

Mua may, bán rủi, mất tiền vẫn vui…

Cả năm đã vất vả rồi

Đầu năm đi chợ mua vui mang về

Chợ Viềng của một vùng quê

Cả nước cùng về họp chợ rất đông

Sản phẩm đồ gỗ, đồ đồng

Cây cảnh khắp vùng tập hợp về đây

Chợ vui chỉ có một ngày

Ai cũng mua được giống cây mang về

Đặc sản thực phẩm thịt bê

Ai cũng mua về quà Tết đầu xuân

Xế chiều mà chợ rất đông

Bê thui bày khắp bàn trong bàn ngoài

Phiên chợ chỉ một không hai

Cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên

Tạm biệt nhé đất chợ Viềng

Năm sau đến hẹn lại lên hãy chờ

Chợ Viềng như chợ trong mơ…

Đi chợ ai cũng mang về niềm vui…

 

Sáng ngày 8 tháng Giêng 

Năm Giáp Ngọ 2014


Đinh Văn Nhu