2. Nơi này không đơn thuần chỉ là công viên giải trí mà còn là một bảo tàng ngoài trời, với các di tích nổi tiếng nhất nước được phục dựng.
2. Nơi này không đơn thuần chỉ là công viên giải trí mà còn là một bảo tàng ngoài trời, với các di tích nổi tiếng nhất nước được phục dựng.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)