3. Quy mô các mô hình và bản sao các di tích cổ đại thể hiện rõ nét nền kiến trúc Thái Lan.
3. Quy mô các mô hình và bản sao các di tích cổ đại thể hiện rõ nét nền kiến trúc Thái Lan.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)