4. Công viên này có diện tích 96 ha, bao gồm 116 công trình kiến trúc quy mô hoành tráng.
4. Công viên này có diện tích 96 ha, bao gồm 116 công trình kiến trúc quy mô hoành tráng.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)