6. Ban đầu, Lek Viriyaphan định xây dựng một sân golf được bao quanh bởi tiểu cảnh là các tòa nhà truyền thống Thái Lan, nhưng trong quá trình làm việc, ông đã thay đổi một đích của mình để tạo ra một nơi lưu giữ ký ức văn hóa nghệ thuật.
6. Ban đầu, Lek Viriyaphan định xây dựng một sân golf được bao quanh bởi tiểu cảnh là các tòa nhà truyền thống Thái Lan, nhưng trong quá trình làm việc, ông đã thay đổi một đích của mình để tạo ra một nơi lưu giữ ký ức văn hóa nghệ thuật.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)