8. Có nhiều bảng hướng dẫn với các ngôn ngữ khác nhau đặt sẵn ở lối vào. Tất cả những thông tin khác về lịch trình, chi phí, tour tham quan đều có sẵn trên trang web của công viên.
8. Có nhiều bảng hướng dẫn với các ngôn ngữ khác nhau đặt sẵn ở lối vào. Tất cả những thông tin khác về lịch trình, chi phí, tour tham quan đều có sẵn trên trang web của công viên.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)