14. Có thể bạn sẽ cần cả ngày để tham quan hết các địa điểm bên trong công viên bảo tàng lịch sử này.
14. Có thể bạn sẽ cần cả ngày để tham quan hết các địa điểm bên trong công viên bảo tàng lịch sử này.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)