Choáng với số tiền nợ thuế của Khu LHTTQG Mỹ Đình

19/07/2019 21:32

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm đang đôn đốc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nộp khoản nợ thuế lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Keyword đầu tiên có dấu
Khu LHTTQG Mỹ Đình nợ thuế lên tới hơn 500 tỷ đồng

Ngày 24/6/2019, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm đã có thông báo về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với Khu LHTTQG Mỹ Đình. Tính đến ngày 31/5/2019, tổng số tiền Khu LHTTQG Mỹ Đình nợ thuế, tiền chậm nộp tiền thuế là 514,7 tỉ đồng (bao gồm tiền thuế là 495,1 tỉ đồng; số tiền chậm nộp là 19,5 tỉ đồng).

Trong số này, chỉ tính riêng số tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 1/5 đến ngày 31/5-2019 là 7,6 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế 3,2 tỉ đồng và tiền chậm nộp 4,4 tỉ đồng.

Từ thống kê này, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu Khu LHTTQG Mỹ Đình phải nộp ngay số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước. Nếu người nộp thuế không nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định hiện hành.

Trước đó ngày 6/5, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Toàn bộ giai đoạn bị thanh tra và số tiền nợ thuế của Khu LHTTQG Mỹ Đình nằm trong thời gian ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc đơn vị này. Sau khi ông Nghĩa nghỉ hưu đã ứng cử vào LĐBĐ Việt Nam ở Đại hội VIII, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tài chính.

Mới đây, ngày 25/6, tức 1 ngày sau khi Chi cục thuế Nam Từ Liêm thông báo về số tiền nợ thuế của Khu LHTTQG Mỹ Đình, ông Nghĩa đã đệ đơn xin từ chức và được VFF chấp thuận.

Thái Hòa