Chọn chùa đi lễ: Đúng hay sai?

19/03/2021 06:20

Bà con đang xôn xao chuyện chùa to, chùa nhỏ, chuyện xây chùa kinh doanh, không đúng giáo lý nhà Phật.

Chọn chùa đi lễ: Đúng hay sai? 1

Chùa Tam Chúc đông nghịt người trong ngày mở cửa trở lại (Ảnh minh họa)

Kính cận và Kính viễn lại bị cuốn vào câu chuyện chùa chiền.

Kính cận: Chùa to quá, chùa đông quá, chùa mới quá, không xây trên nền chùa cũ... thì làm sao? Ông thấy có đáng chê trách không?

Kính viễn: Có chứ. Đi chùa phải có niềm tin, chùa Việt phải ra chùa Việt, đừng lai căng vay mượn, đừng giống chùa Tàu. Chùa thiêng là chùa có Phật chứng. Xây chùa với tà ý thì Phật nào chứng cho được?

Kính cận: Chùa nào có Phật? Chùa to hay chùa nhỏ, chùa cũ hay chùa mới? Ông nói thế không đúng. Phật tại tâm, tâm bảo có thì có, tâm bảo không thì không. Tự vấn được tâm thì sao nề hà chùa to, chùa nhỏ.

Chưa kể, chùa bé thì chỗ đâu truyền bá Phật học; có chỗ vãn cảnh đẹp cho bà con chiêm bái càng tốt chứ sao?

Kính viễn: Thế theo ông, chọn chùa đi lễ là đúng hay sai?

Kính cận: Khổ nỗi, người ta nô nức đi chùa mà không biết đạo Phật là một triết lý, không phải “tôn giáo xin - cho”.

Chọn chùa để lễ, chọn thầy, chọn sư để được giác ngộ là quyền của mỗi người nhưng hãy nhớ Phật tại tâm mình. Đi chùa để giác ngộ, để răn mình mà sống tốt hơn chứ không phải để “xin đủ thứ”.

Người dân đi lễ chùa ngày càng nhiều mà tâm không sáng thì xã hội vẫn nhiều lộn xộn, lắm bất an.

Kính cận