Chọn Ủy viên T.Ư có tài đức và không giàu lên nhanh chóng

21/01/2016 10:47

Tiêu chí chọn Ủy viên T.Ư phải là người có đức, có tài, không dính vào nhóm lợi ích, không giàu lên nhanh chóng...

Chọn Ủy viên T.Ư có tài đức và không giàu lên nhanh chóng 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội tại phiên họp trù bị ngày 20/1 - Ảnh: TTXVN

Sáng nay 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã chính thức khai mạc. Sau ba ngày thảo luận về nội dung các văn kiện, ngày 24/1, Đại hội sẽ họp về công tác nhân sự. Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tiêu chí chọn Ủy viên T.Ư lần này phải là người có đức, có tài, gương mẫu, tận tụy, quyết tâm, tư duy và có năng lực đổi mới.

Ngày 24/1 bắt đầu bàn về nhân sự

Hôm qua (20/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc diễn ra hôm nay (21/1).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều khiển phiên họp. Theo đó, Đại hội đã hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Thông qua Quy chế bầu cử Đại hội Đảng XII

Phiên họp trù bị cũng thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.Theo đó, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI không nằm trong danh sách tái cử thì không được ứng cử, đề cử cũng như nhận đề cử.

Cụ thể, theo chương trình làm việc của Đại hội được thông qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc Đại hội; Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo chung của Ban chấp hành T.Ư khóa XI về các văn kiện Đại hội. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI.

Phiên họp chiều 21/1 và 2 ngày tiếp theo là 22-23/1, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các văn kiện của Đại hội. Theo ông Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, dự thảo văn kiện trình ra Đại hội lần này có một số điểm mới như: Cùng với phát huy sức mạnh toàn dân tộc thì mới phát huy dân chủ XHCN; Cùng với bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ thì có giữ vững môi trường hòa bình. Văn kiện cũng có kết cấu mới là chia ra 15 phần tương đương với 15 lĩnh vực để tiện theo dõi, khái quát. Chẳng hạn, về kinh tế, Dự thảo bỏ mốc thời gian cụ thể nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 như trước đó.

Bước sang ngày làm việc thứ 3, 24/1, Đại hội sẽ họp về nhân sự Ban chấp hành (BCH) T.Ư khóa XII.

Chọn Ủy viên T.Ư có tài đức và không giàu lên nhanh chóng 2
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Lã Anh

Phương án đề cử: Tốt nhất ở từng ngành, đơn vị

Trước đó, Phó Văn phòng T.Ư Đảng Lê Quang Vĩnh cho PV Báo Giao thông biết, công tác nhân sự trình ra Đại hội được chuẩn bị rất sớm, từ tháng 9/2013, tiểu ban nhân sự đã được thành lập. Tháng 4/2015, T.Ư đã thông qua phương hướng, chỉ đạo các Thành ủy, Tỉnh ủy, cơ quan Đảng T.Ư nhằm lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đúng độ tuổi được đưa vào danh sách đề cử theo đúng quy trình.

Tiêu chí, yêu cầu quan trọng nhất về nhân sự, cụ thể là BCH T.Ư khóa XII - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội được đặt ra như thế nào? Trao đổi với phóng viên báo chí ngày 20/1, ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, qua thảo luận nhân sự ở các kỳ hội nghị T.Ư gần đây, yêu cầu những người được chọn vào BCH T.Ư phải thực sự có đức có tài, phải gương mẫu, tận tụy và có quyết tâm, tư duy và năng lực đổi mới.

Cụ thể, đức trước hết là phải trong sạch, không dính vào nhóm lợi ích, không có biểu hiện giàu lên nhanh chóng, xa rời nhân dân. Đặc biệt phải thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “Nếu như làm cán bộ mà đặc quyền đặc lợi thì không phải là cán bộ Cách mạng. Đảng và người dân không bao giờ chấp nhận những cán bộ như thế”, ông Kỷ nói.

Ở khía cạnh tài năng, ông Kỷ phân tích, sự lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ tới phải được nâng tầm, từ đường lối tới lãnh đạo để thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nguồn lực, điều kiện để Nghị quyết Đại hội tới đây đi vào cuộc sống. Muốn vậy, người lãnh đạo của Đảng phải trăn trở, phải đổi mới không chỉ ở tầm quốc gia mà ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ông Kỷ nhấn mạnh: “Mỗi người trăn trở, quyết tâm và có tư duy đổi mới, có hướng đổi mới đúng thì đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ”.

Cũng theo ông Kỷ, những người trong danh sách đưa ra để Đại hội bầu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua các vòng làm công tác nhân sự, trên cơ sở các tiêu chí này. “Có thể nói, đó là những phương án gần như tốt nhất ở từng ngành, từng cơ quan, địa phương, đơn vị”, ông Kỷ khẳng định.

Xuân Thu - Thanh Bình