Tối ngày 24/6, khi hầu hết trụ sở các cơ quan hành chính trên địa bàn Thủ đô đã “cửa đóng then cài”, chuẩn bị bước vào thời gian nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần tranh thủ thì tòa nhà Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT), nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn để thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 theo đúng thời gian Nghị quyết 18 của Chính phủ đặt ra (trước ngày 30/6/2022).
Tối ngày 24/6, khi hầu hết trụ sở các cơ quan hành chính trên địa bàn Thủ đô đã “cửa đóng then cài”, chuẩn bị bước vào thời gian nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần tranh thủ thì tòa nhà Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT), nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn để thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 theo đúng thời gian Nghị quyết 18 của Chính phủ đặt ra (trước ngày 30/6/2022).
Nam Khánh,Biển Ngọc