20h30, giữa căn phòng “ngồn ngộn” giấy tờ, hàng chục cán bộ Phòng Quản lý Xây dựng 3 phụ trách thẩm định hai dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh vẫn đăm chiêu vào màn hình máy tính và những tệp hồ sơ báo cáo.
20h30, giữa căn phòng “ngồn ngộn” giấy tờ, hàng chục cán bộ Phòng Quản lý Xây dựng 3 phụ trách thẩm định hai dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh vẫn đăm chiêu vào màn hình máy tính và những tệp hồ sơ báo cáo.
Nam Khánh,Biển Ngọc