Chịu trách nhiệm tổng hợp, làm báo cáo tiến độ dự án, anh Vũ Tuấn Anh, cán bộ Phòng Dự án đầu tư 2 cho biết, theo quy định, giờ kết thúc làm việc hàng ngày là 8 - 17h. Song, gần 1 tháng qua, khi tờ trình các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được gửi lên, thời gian rời trụ sở của các cán bộ, chuyên viên sớm nhất cũng là 21h.
Chịu trách nhiệm tổng hợp, làm báo cáo tiến độ dự án, anh Vũ Tuấn Anh, cán bộ Phòng Dự án đầu tư 2 cho biết, theo quy định, giờ kết thúc làm việc hàng ngày là 8 - 17h. Song, gần 1 tháng qua, khi tờ trình các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được gửi lên, thời gian rời trụ sở của các cán bộ, chuyên viên sớm nhất cũng là 21h.
Nam Khánh,Biển Ngọc