Làm việc không kể ngày, đêm, trên gương mặt các cán bộ tham gia công tác thẩm định dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 không tránh khỏi sự mỏi mệt, căng thẳng.
Làm việc không kể ngày, đêm, trên gương mặt các cán bộ tham gia công tác thẩm định dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 không tránh khỏi sự mỏi mệt, căng thẳng.
Nam Khánh,Biển Ngọc