“Chốt” 3 mốc bàn giao hồ sơ cọc GPMB cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

18/09/2022 10:15

3 mốc thời gian bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB đã được ấn định để đảm bảo tiến độ triển khai theo đúng yêu cầu đề ra.

Công tác khảo sát gặp thách thức lớn

Thông tin về tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT cho biết, tính đến nay, Bộ GTVT và UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đã ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các dự án.

“chốt” 3 mốc bàn giao hồ sơ cọc gpmb cao tốc khánh hòa - buôn ma thuột

Dù công tác khảo sát địa hình tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được rốt ráo triển khai, song vẫn gặp thách thức lớn bởi thời tiết - Ảnh minh họa

Các tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo và đã kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; 2/2 tỉnh và Bộ GTVT đã giao chủ đầu tư các dự án thành phần.

Tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng đã giao chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công tác GPMB.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5km.

Dự án được đầu tư đoạn km0+000 - km7+700 (nút giao cao tốc Bắc - Nam) quy mô 4 làn xe hoàn thiện, mặt cắt ngang 24,75m; Đoạn km7+700 - km117+500 (cuối tuyến) quy mô phân kỳ đầu tư 4 làn xe hạn chế, mặt cắt ngang 17m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km32+000) chiều dài khoảng 32 km do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5 km do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 3 (Km69+500 - Km117+866) với chiều dài khoảng 48,5 km do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

“Về công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã hoàn thành công tác bay chụp, đang triển khai công tác khảo sát (địa hình; địa chất; thủy văn), dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022; đang khảo sát lập ĐTM và chuẩn bị tiến hành công tác lập báo cáo giám sát đầu tư cộng đồng.

Dự án thành phần 2: Đã hoàn thành công tác bay chụp và hoàn chỉnh các phương án tuyến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Tư vấn đang triển khai thi công, lắp đặt hệ thống mốc GPS, đường chuyền phục vụ và tổ chức triển khai công tác khảo sát địa hình, địa chất; bắt đầu triển khai công tác khảo sát lập ĐTM và lập khung chính sách GPMB”, Bộ GTVT thông tin.

Mặc dù vậy, Bộ GTVT đánh giá công tác khảo sát còn gặp thách thức do thời gian thực hiện từ tháng 8-10/2022, trùng vào cao điểm mùa mưa của Đắk Lắk (từ tháng 7 - 9).

Đặc biệt, đoạn tuyến dự án thành phần 2 nằm tiếp giáp giữa 2 tỉnh nên chịu tác động ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và khí hậu khu vực Tây Trường Sơn của Tây Nguyên, mùa mưa kéo dài bắt đầu từ tháng 5 - 11 hàng năm, cá biệt, có năm mưa đến tháng 12; khu vực tuyến đi qua có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khó khăn, phức tạp.

Do vậy, quá trình triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của các đơn vị tư vấn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần có thời gian triển khai và nghiên cứu lựa chọn phương án tuyến hợp lý.

Bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB từ cuối năm 2022

Xác định mặt bằng là yếu tố “then chốt” quyết định tiến độ dự án, Bộ GTVT đề nghị các Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo các mốc tiến độ bàn giao hồ sơ và cắm cọc GPMB theo lộ trình: Đợt 1 ngày 26/11/2022; đợt 2 ngày 26/12/2022 và đợt 3 ngày 25/01/2023.

“chốt” 3 mốc bàn giao hồ sơ cọc gpmb cao tốc khánh hòa - buôn ma thuột

Để dự án đảm bảo yêu cầu về tiến độ, các vấn đề liên quan đến mặt bằng, giải phóng mặt bằng được Bộ GTVT đề nghị các địa phương liên quan tập trung triển khai - Ảnh minh họa

“Các địa phương cũng cần rà soát phạm vi thực hiện dự án để đảm bảo việc thu hồi đất rừng, đất lúa tuân thủ quy định; Khẩn trương thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng để có sự đồng thuận triển khai dự án; Quản lý chặt chẽ giá đất, xác định hiện trạng khu vực tuyến để quản lý, bảo đảm chi phí GPMB không ảnh hưởng đế tổng mức đầu tư dự án.

Đồng thời, tổ chức rà soát hướng tuyến, vị trí xây dựng nút giao, quy hoạch nút giao, dự kiến hình thái nút giao và các hạng mục có liên quan để đảm bảo kết nối thuận lợi và dự kiến quỹ đất khi đầu tư.

Phối hợp với Bộ GTVT cung cấp thông tin, vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ để nghiên cứu đưa vào dự án, tổ chức đền bù, GPMB để có quỹ đất và tổ chức đầu tư”, Bộ GTVT đề nghị.

Liên quan đến công tác lựa chọn thầu, Bộ GTVT cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án thành phần thống kê các công việc cần chỉ định thầu phải hoàn thành trong năm 2023.

Cơ quan chủ quản các dự án thành phần cần xây dựng kế hoạch chi tiết theo các mốc tiến độ tiến độ tổng thể, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ.

Nam Khánh