Chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng là 5,3%

14/08/2018 10:25

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 3 nhằm thống nhất về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng...

Chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng là 5,3% 1

Ảnh minh họa: VOV

Sau nhiều giờ thương lượng, đại diện phía doanh nghiệp và người lao động đã tìm được tiếng nói chung, đi đến thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3% so với năm 2018. Như vậy, mức tăng tương ứng của lương tối thiểu vùng ở vùng 1 là 200.000 đồng; vùng 2 là 180.000 đồng; vùng 3 và 4 đều là 160.000 đồng. Mức tăng này sẽ trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, tại 2 phiên họp căng thẳng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã không thể chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019.

T.Vy