Chốt số lượng 200 ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 12

23/01/2016 16:52

Chiều 23/1, Đại hội chốt số lượng Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết.

Chốt số lượng 200 ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 12 1
Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết được bầu từ 221 người

Chiều 23/1, Đại hội Đảng 12 kết thúc thảo luận về văn kiện, chuyển sang nội dung công tác nhân sự. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban chấp hành TƯ khoá 11 về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 12, Đại hội thảo luận, biểu quyết, thông qua số lượng Ban chấp hành TƯ khóa 12. Cụ thể, Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết.

Đại hội cũng chính thức thông qua danh sách bầu Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 221 người, tỷ lệ số dư trên 10%. So với khóa 11, số lượng Ban chấp hành TƯ khóa mới dự kiến tăng 5 ủy viên chính thức và giảm 5 ủy viên dự khuyết. Như vậy, kết quả biểu quyết của Đại hội không nằm ngoài số lượng dự kiến.

Trước đó, Phó trưởng Ban tổ chức TƯ Mai Văn Chính, cho biết, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 dự kiến là 200 vị, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Về cơ cấu theo độ tuổi, Ban chấp hành TƯ khóa XII dự kiến có 15-20 người trong độ tuổi dưới 50; 5-10% trong độ tuổi trên 60; còn lại 65-70 người trong độ tuổi 50-60 tuổi. Ngoài ra, ủy viên tham gia Ban chấp hành TƯ Đảng lần đầu cần đủ tuổi tham gia 2 khóa, tối thiểu là đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cũng phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa 11 là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa 11 là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa 11 là 8,75%).

Theo chương trình Đại hội, sáng chủ nhật (24/1) các đoàn đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khoá mới. Tại đây, các vị Trưởng đoàn phổ biến về báo cáo của Đoàn Chủ tịch những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban chấp hành khoá 12 (nếu có). Thời gian còn lại các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành khoá 12 (chính thức và dự khuyết) do Ban chấp hành Trung ương khoá 11 chuẩn bị.

Chiều cùng ngày các đại biểu vẫn làm việc tại đoàn, trao đổi tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá mới và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Sau đó các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành khoá mới. 15h, Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành khoá 12.

Sáng thứ hai (25/1), Đoàn chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khoá 12 đến các đoàn. Cũng tại đoàn, đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách đề cử, ứng cử Ban chấp hành khoá mới (nếu có). Tiếp đó, Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút.  

Buổi chiều, tại hội trường, Đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trước khi đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá 12 và tiến hành bầu ban kiểm phiếu.  

Đầu giờ sáng 26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. Điều này được một số vị đại biểu nhận xét là hợp lý, có thời gian để đại biểu cân nhắc và tập trung hơn khi ghi phiếu ở hội trường.  

9h30 đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường và kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày.

Cả ngày 27/1, Ban chấp hành Trung ương khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.

Xuân Thu