Chú chó tinh quái giả vờ què chân để xin ăn

18/04/2015 18:35

Người xem xót xa khi thấy con chó lê lết hai chân sau trên đất trông rất tội nghiệp...

 (Nguồn clip: Youtube)

H.N