Chủ nhiệm VPCP: Có những chuyên viên dùng “xảo thuật” đánh lừa lãnh đạo

29/08/2017 10:31

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu thực tế vẫn có những chuyên viên dùng “xảo thuật” để đánh lừa lãnh đạo.

Chủ nhiệm VPCP: Có những chuyên viên dùng “xảo thuật” đánh lừa lãnh đạo 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 29/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với vai trò là Trưởng ban soạn thảo Nghị định, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, khi nghiêm túc nhìn lại sẽ thấy, để đáp ứng được mong muốn của doanh nghiệp và người dân, chúng ta cần có sự cố gắng rất lớn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý 5 tồn tại lớn cần khắc phục nhằm triển khai tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ nhất, việc triển khai cơ chế này ở nhiều địa phương còn lúng túng, trong tổ chức thực hiện còn thủ công, thiếu thống nhất, mang nặng tính hình thức. Dù là cơ chế một cửa nhưng thời gian chờ đợi, trả kết quả hồ sơ còn dài.

Thứ hai, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề cập đến vấn đề quan trọng là cán bộ công chức. Tuy nhiên, việc lựa chọn cán bộ ở bộ phận lại chưa tương xứng, vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các địa phương xem xét lại việc này.

Thứ ba, Bộ trưởng thẳng thắn đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương còn thấp, khiến dân phải đi lại nhiều lần, thậm chí có tính trạng cứ nay nói bổ sung cái này, hôm sau lại yêu cầu bổ sung cái khác.

Tồn tại thứ tư được chỉ ra là việc ứng dụng công nghệ thông tin còn rất thấp.

Cuối cùng, cần nâng cơ sở pháp lý thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần lên thành Nghị định.

“Tất cả những việc này để đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và giám sát thủ tục hành chính, mục tiêu nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và lưu ý cần chú trọng nguyên tắc lấy cá nhân, tổ chức làm trung tâm phục vụ.

“Như Thủ tướng nhiều lần đã nói, không thể “ngứa trên đầu mà gãi chân”. Nếu “ngứa trên đầu mà gãi chân” thì dân sẽ đánh giá điểm rất xấu, mà điểm xấu liên tục thì các cơ quan công quyền, người dân trong và ngoài nước sẽ đánh giá được chất lượng làm việc của Bộ này tốt hay không tốt” – Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, VPCP mỗi tháng xử lý khoảng hơn 14 nghìn văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến, nên cơ quan này rất ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sàng lọc, xử lý, lập hồ sơ. Các văn bản sẽ được nhập dữ liệu rồi chuyển đến các vụ chuyên môn, các đơn vị của văn phòng, rồi phân tới chuyên viên, với quy định rõ giải quyết trong bao nhiêu ngày. Hồ sơ chậm trả lời các đơn vị cũng được lưu thể hiện hết trên hệ thống.

“VPCP đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, anh cứ báo cáo làm tốt nhưng cũng có những hồ sơ thấy Bộ, ngành, địa phương chuyển lên mà chuyên viên “để quên”. Nếu mắc 2 lần như vậy sẽ điều chuyển công tác. Ta cứ sòng phẳng nói với nhau như thế, làm như thế thì không thể giấu được, vì văn bản thể hiện rất rõ đang nằm ở cấp chuyên viên bao nhiêu ngày, cấp lãnh đạo vụ bao nhiêu ngày” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, và lưu ý vẫn có những chuyên viên dùng “xảo thuật” để đánh lừa lãnh đạo, tuy nhiên, những “lắt léo” này đều được thấy hết. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cho rằng các địa phương cũng cần áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hoài Vũ