Chủ phương tiện tra cứu dữ liệu đăng kiểm xe cách nào?

07/12/2022 15:46

Chủ phương tiện được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm xe thông qua phương thức tra cứu trực tuyến trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm VN.

Theo Thông tư 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện GTVT được ban hành mới đây, đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm: các cơ quan phục vụ công tác quản lý Nhà nước; chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp và cả các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.

chủ phương tiện tra cứu dữ liệu đăng kiểm xe cách nào?

Chủ phương tiện có thể tiếp cận dữ liệu đăng kiểm xe của mình bằng cách tra cứu thông tin trực tuyến trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm VN hoặc gửi đề nghị cung cấp bằng văn bản

Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ GTVT, kết nối trực tiếp giữa hệ thống nơi quản lý và nơi sử dụng dữ liệu, tra cứu trực tuyến trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm VN, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Đối với chủ phương tiện, việc tiếp cận dữ liệu đăng kiểm được thực hiện thông qua phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN mà không cần cấp tài khoản, mã khóa.

Đồng thời, được đề nghị Cục Đăng kiểm VN, đơn vị kiểm định xe cơ giới cấp thông tin dưới dạng văn bản. Nội dung đề nghị nêu rõ mục đích sử dụng, danh mục thông tin cần chia sẻ, phương thức kết nối và tần suất sử dụng dữ liệu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp thông tin dưới dạng văn bản phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có trách nhiệm sử dụng, bảo mật dữ liệu đúng mục đích, phạm vi đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu. Không được chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được phép của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2023, nhằm tạo môi trường minh bạch trong quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện GTVT (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy, phương tiện giao thông đường sắt) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, thông tin dữ liệu đăng kiểm đối với xe ô tô (thuộc nhóm xe cơ giới đường bộ) gồm: biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm…).

Yến Chi