Chủ sở hữu nghìn tỷ vốn nhà nước, “siêu” Ủy ban không báo cáo giám sát

08/11/2019 10:10

Dù đã có Nghị định của Chính phủ, hai công văn nhắc nhở nhưng “siêu” Ủy ban vẫn không nộp đầy đủ báo cáo giám sát vốn nhà nước.

chủ sở hữu nghìn tỷ vốn nhà nước, “siêu” Ủy ban không báo cáo giám sát
Chủ tịch "siêu" Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh ký nhận bàn giao chủ sở hữu vốn nhà nước tại loạt tập đoàn, dự án nghìn tỷ từ Bộ Công thương

Bộ Tài chính vừa có báo cáo 12839/BTC-TCDN tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, các cơ quan đại diện chủ sở hữu, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước phải gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính trước ngày 31/5 về Bộ Tài chính để bộ này tổng hợp, báo cáo lên Thủ tướng.

Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng có công văn số 5486/BTC-TCDN ngày 14/5/2019 và công văn số 8671/BTC-TCDN ngày 30/7/2019 gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước để đôn đốc thực hiện công tác báo cáo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 15/9/2019 vẫn còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ.

Cụ thể, đối với Báo cáo kết quả giám sát tài chính, có 19/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo. Chỉ còn tỉnh Bình Phước và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm trên vẫn không gửi đầy đủ báo cáo Bộ Tài chính phải tổng hợp số liệu trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp.

Đối với Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, có 19 Bộ, ngành đã gửi đầy đủ báo cáo, cũng chỉ còn lại TPHCM và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không gửi đầy đủ báo cáo. Do đó, Bộ Tài chính cũng phải tổng hợp số liệu từ báo cáo của doanh nghiệp.

Riêng với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính lưu ý, hiện nay Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty (như Tập đoàn Du khí Vit Nam, Tp đoàn Đin lc Vit Nam, Tp đoàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam, Tp đoàn Hóa cht Vit Nam, Tp đoàn Xăng du Vit Nam và Tng Công ty Thuc lá Vit Nam, Tng Công ty Cng Hàng không Vit Nam-CTCP; Tng Công ty Hàng không Vit Nam-CTCP; Tng Công ty Đường st Vit Nam; Tng công ty Hàng hi Vit Nam – Công ty TNHH Mt thành viên…).

Tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp trên là 746.768 tỷ đồng chiếm 55,45% tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên cả nước.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 15/9/2019, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo kết quả giám sát tài chính của 16/19 Tập đoàn, Tổng công ty và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của 7/13 Tập đoàn, Tổng công ty”, Bộ Tài chính chỉ rõ.

Kiến nghị với Thủ tướng, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo, giám sát doanh nghiệp đúng theo quy định, đảm bảo thời hạn báo cáo để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đầy đủ và chính xác tình hình các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được công văn của các cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Do vậy, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hết năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của 143 doanh nghiệp nhà nước do các bộ ngành đại diện chủ sở hữu là 87.843 tỷ đồng, nộp ngân sách 105.313 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế của 66 doanh nghiệp có vốn nhà nước là 27.354 tỷ đồng, nộp ngân sách là 29.819 tỷ đồng.

Còn tại địa phương, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của 352 doanh nghiệp nhà nước là 18.476 tỷ đồng, nộp ngân sách 43.694 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế của 271 doanh nghiệp có vốn nhà nước là 4.602 tỷ đồng, nộp ngân sách 5.788 tỷ đồng.

C.Sơn