Chủ tàu biển phải lập, lưu hồ sơ về nhiên liệu trong 3 năm

08/08/2018 16:59

Từ 1/1/2019, chủ tàu phải thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu và báo cáo về Cục Đăng kiểm VN.

Chủ tàu biển phải lập, lưu hồ sơ về nhiên liệu trong 3 năm 1

Từ năm 2019, chủ tàu biển phải thu thập, báo cáo dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu tàu

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 40 quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển VN, có hiệu lực từ 15/8/2018.

Theo đó, từ năm 2019, chủ tàu biển Việt Nam phải thu thập, lập báo cáo về tiêu thụ nhiên liệu của từng tàu trong mỗi năm. Trong đó, các tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế được báo cáo theo quy định chung của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) và dữ liệu được chuyển cho Tổ chức Hàng hải quốc tế. Báo cáo dữ liệu phải gửi  về Cục Đăng kiểm VN (qua trang điện tử của Cục) trước ngày 28/2 của năm kế tiếp.

Cục Đăng kiểm VN xác minh, công bố sự phù hợp của báo cáo tại chu kỳ đăng kiểm gần nhất của tàu thông qua phiếu giao nhận nhiên liệu, nhật ký của thiết bị đo lưu lượng nhiên liệu sử dụng trên tàu, bản tổng hợp dữ liệu giám sát các két nhiên liệu của tàu. Mục đích nhằm phục vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường biển, bảo vệ môi trường không khí và phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Cũng theo thông tư, chủ tàu, thuyền trưởng có trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ trong 3 năm các tài liệu, bằng chứng về tiêu thụ nhiên liệu của tàu để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Được biết, theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế, từ 1/1/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.

Hồng Xiêm