Chủ tịch Hà Nội ký văn bản hoả tốc tiếp tục xét tuyển viên chức giáo dục

15/11/2019 22:49

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa kí ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo yêu cầu tiếp tục thi, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản hoả tốc gửi các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn về việc tiếp tục thực hiện thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Chiều tối 15/11, UBND TP Hà Nội có Văn bản hoả tốc số 5130 gửi Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập.

Công văn cho biết, theo báo cáo của Sở Nội vụ, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND các quận, huyện, thị xã đã được triển khai xong vòng 1 và theo kế hoạch, vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 17/11/2019. Thành phố đã được Bộ Nội vụ chỉ đạo cho tiếp tục thực hiện vòng 2 của kỳ tuyển dụng.

Sở Nội vụ sẽ bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế để triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã vào ngày 17/11/2019 theo đúng kế hoạch.

Sau đó, các sở, ban, ngành và đơn vị sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 9028-CV/VPTƯ ngày 11/3/2019; của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 5-6-2019; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, sáng 15/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn hỏa tốc (văn bản số 5119) gửi Giám đốc Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan thực hiện nội dung Văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng.

Cùng với yêu cầu này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng chỉ đạo tạm dừng việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã để tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng trước.

Văn Huế