Chủ tịch HĐND Thừa Thiên-Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

07/12/2018 14:28

Theo kết quả công bố, ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Chủ tịch HĐND Thừa Thiên-Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 1

Ông Lê Trường Lưu (bên trái) và ông Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) và ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã công bố kết quả lấy phiếu đối với 26 người do HĐND tỉnh bầu.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 52 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 98,11% tổng số đại biểu HĐND), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đạt 47 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,68%) và 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 9,43%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐN tỉnh đạt 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 50,94%), 20 phiếu tín nhiệm (chiếm 37,74%) và 5 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 9,43%).

Ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh đạt 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 77,36%), 10 phiếu tín nhiệm (chiếm 18,87%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,89%). Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đạt 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 81,13%), 8 phiếu tín nhiệm (chiếm 15,09%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,89%).

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh đạt 42 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 79,25%), 9 phiếu tín nhiệm (chiếm 16,98%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,89%). Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đạt 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 81,13%), 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,21%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,77%).

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 38 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 71,70%), 12 phiếu tín nhiệm (chiếm 22,64%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,77%). Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 37 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 69,81%), 13 phiếu tín nhiệm (chiếm 24,53%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,77%).

Chủ tịch HĐND Thừa Thiên-Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 2

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thư ký kỳ họp công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh T.B

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Lê Sỹ Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Lê Sỹ Minh đạt 21 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 39,62%), 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 35,85%) và số phiếu tín nhiệm thấp là 12 phiếu (chiếm 22,64%). Tiếp đến là ông Nguyễn Thanh, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Công thương) và ông Hồ Sỹ Nguyên, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ông Nguyễn Thanh đạt 26 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 49,06%), 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 35,85%) và số phiếu tín nhiệm thấp là 6 phiếu (chiếm 11,32%). Ông Hồ Sỹ Nguyên đạt 28 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 52,83%), 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 35,85%) và số phiếu tín nhiệm thấp là 5 phiếu (chiếm 9,43%).

Đáng chú ý, trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện HĐND lấy phiếu tín nhiệm đợt này có 6 chức danh Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế không trình HĐND tỉnh lấy phiếu, do chưa đủ thời gian giữ chức vụ theo quy định, đã có quyết định nghỉ hưu và chuyển công tác; trong đó, có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 4/6, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế họp phiên bất thường đã bầu ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, với kết quả 52/52 phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Kỳ họp thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Cao. Trước đó, ông Nguyễn Văn Cao đã xin nghỉ hưu trước tuổi và được chấp thuận.

Kỳ họp thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế diễn ra từ ngày 5- 7/12/2018.

Tại kỳ họp này, cùng với xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế khóa VII tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ngày 6/12, trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thực hiện nội dung miễn nhiệm 3 thành viên UBND tỉnh; bầu bổ sung 1 thành viên Ủy viên UBND tỉnh và 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Phan Thiên Định, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên- Huế được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới; Ông Phạm Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Trần Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do nghỉ hưu.

HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Duy Lợi