Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội bất ngờ từ chức nói gì?

13/06/2017 20:17

Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn HN, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật HN.

chủ tịch hội nhà văn hà nội bất ngờ từ chức nói gì?

Ông Phạm Xuân Nguyên đã từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn HN,Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật HN

Tại cuộc họp Ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội sáng 13/6/2017, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, từ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và ra khỏi Hội Nhà Văn Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Lý do từ chức, theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho hay, ông đưa ra quyết định trên với trách nhiệm của một người đứng đầu Hội trước toàn thể hội viên, với danh dự cá nhân của một người làm văn học.

Ông cũng cho biết, đã đọc tuyên bố này tại cuộc họp Ban chấp hành Hội Nhà Văn Hà Nội sáng 13/6/2017 và giao việc điều hành công tác Hội cho nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó chủ tịch. Kể từ ngày hôm nay, khi ra tuyên bố này, ông rút khỏi mọi hoạt động của Hội Nhà Văn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội và của Ban chấp hành hai Hội.

Cuối cùng ông gửi lời cám ơn và xin lỗi đến toàn thể hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sinh ngày 15/5/1958 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội khoá XI (2011 - 2015).

Ông từng xuất bản hai tác phẩm dịch là Văn học và cái ác (Georges Battaille), Sự bất tử (Milan Kundera). Cuốn tiểu luận phê bình văn học Nhà văn như là Thị Nở của ông xuất bản năm 2014.

Phạm Lý