Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị T.Ư 7

07/05/2018 17:48

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 7.

chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên hội nghị t.Ư 7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, diễn ra ngày 7/5. 

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Sau đó, Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Uỷ viên Bộ Chính trị Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Uỷ viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ -, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Hoài Thu