Chủ tịch nước: "Nếu xung đột vũ trang Biển Đông, tất cả cùng thua"

31/08/2016 09:04

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore ngày 30/8.

Trần Đại Quang